Maandelijks archief: februari 2016

Speuren naar scheepswrakken op de bodem rondom Christmas Island

Read this blog in English

Begroet met een prachtige zonsopgang boven het kalme water en met een volle maan die nog steeds helder scheen, hebben we het veldwerk voortgezet. De afgelopen dagen hebben we de zuid- en westkant van Christmas Island onderzocht.

 

Photo 1 high res
Robert de Hoop en Shinatria Adityaram met de magnetometer die we gebruiken voor het onderzoek

Photo 2 high res

Dit is hoe het eruit ziet als de gegevens binnenkomen. Aan de linkerkant de data van de magnetometer en rechts de gegevens van de side scan sonar aan boord

25 februari

We brachten de dag door op het water met Azmi Yon, Renata de Jong en Rob Muller van Parks Australia. Het weer was uitstekend en we zijn erin geslaagd om in de buurt van de kust op een aantal zeer weersafhankelijk plekken te komen, in de buurt South East Point en Egeria Point in het zuidwesten. Met de hulp van Graeme ben ik op zoek gegaan in de digitaal beschikbare archieven over een ander Nederlands schip dat zeker op Christmas is vergaan.. Het is de Vice Admiraal Rijk (1852). Het schip is vernoemd naar genoemd naar Julius Constantijn Rijk (1787-1854),  Nederlandse viceadmiraal, gouverneur-generaal van West-Indië en minister van Marine. De komende twee weken laten we het onderzoek naar dit wrak meelopen met het overige onderzoek.

Photo 3
Een technische tekening van de Vice Admiraal Rijk (maritiemdigitaal.nl)

Vice Admiraal Rijk

De Nederlandse bark Vice Admiraal Rijk werd in 1843 gebouwd door de werf Gips in Dordrecht voor de rederij A. Ahlers uit Amsterdam. Het was op reis van Ramsgate naar Batavia in 1852 toen het tegen de zuid-westelijke punt van Christmas Island aanliep. Het schip zonk met alle zeilen bij. Vier van de 20 mannen hielden zich vast aan het drijvende dak van een roef en dreven naar de noord-westelijke punt van het eiland. Toen ze probeerden aan land te komen en de kliffen te trotseren, werd een bemanningslid meegesleept door een terugtrekkende golf en verdronk. Slechts drie mannen overleefden de ramp dus maar! Zij zijn na 56 dagen te hebben overleefd op het eiland uiteindelijk gered. Het team heeft anomalieën waargenomen bij de zuid-westelijke punt en denkt daarbij aan het wrak van de Vice Admiraal Rijk. Identificatie moet de komende tijd dus gaan plaatsvinden.

SONY DSC
Graeme Henderson geeft een presentatie aan de kinderen van de Christmas Island District High School

26 februari – Graeme en Andy gingen naar de Christmas Island District High School en gaven vier  presentaties over het project en de scheepswrakken van de Christmas en Cocos Keeling eilanden voor de kinderen uit groep 4 tot en met 12. Graeme overhandigde de school een exemplaar van zijn boek, Unfinished Voyages. De school was erg blij met deze aanvulling op hun bibliotheek. Alex, James, Shinatria en Robert gingen met Azmi verder met het onderzoek langs de zuid- en westkust, opnieuw de gebieden verkennend die de vorige dag waren onderzocht.

Photo 5
James Parkinson en Azmi Yon op de boot van Parks Australia
Photo 6
Alex Moss, onze GIS-deskundige die met James Parkinson alle gegevens gaat verwerken die we hebben verworven om te bepalen wat de beste locaties zijn om te gaan duiken

De weersomstandigheden zijn ontzettend goed geweest tot dusver. Op zich niet heel erg verrassend, omdat we bewust naar dit eiland zijn gekomen tijdens het beste seizoen voor een kalme zee, namelijk het  cycloon seizoen. Dit klinkt waarschijnlijk wat raar, maar het water is dan normaal gesproken op haar kalmst. We hopen natuurlijk een cycloon te vermijden want dan is verder onderzoek op zee uitgesloten.  Maar ook in dit seizoen is de deining heel groot omdat het water over grote afstanden aan komt stromen voordat het op relatieve ondiepe bodem terecht komt. Door die zware deining is een rechte koers houden al erg lastig. De aanzwellende golven vanuit de Indische Oceaan raken de kalkstenen kliffen van Christmas Island en slaan terug waardoor het zeewater eruit ziet alsof het aan de kook raakt: grote witte schuimkoppen en water dat de lucht in spuit. De effecten van de deining worden zelfs nog  verder verergerd door wind en stroming. Om maar niets aan het toeval over te laten, zullen de teamleden zondag een bezoek brengen aan de tempel van de Godin van de Zee en haar bedanken in naam van de archeologie.

Photo 7
Terugkeren naar het hotel na een geslaagde dag veldwerk!
Photo 8
We staken een kaars aan in de tempel van de Godin van de Zee

Robert de Hoop

 

Surveying the seabed around Christmas Island

Lees hier de blog in het Nederlands

Greeted with a beautiful sunrise over flat calm water and a full moon still shining bright, fieldwork has continued. The last couple of days we have surveyed the south and west side of Christmas Island.

Photo 1 high res
Robert de Hoop and Shinatria Adhityatam holding the magnetometer that we are using for the survey
Photo 2 high res
This is how it looks as the data come in. On the left is the magnetometer data and on the right the data from the onboard side scan sonar

25 February – We spent the day on the water surveying with Azmi Yon, Renata de Jong and Rob Muller from Parks Australia. The weather was excellent and we managed to get near the coastline on some very weather dependent spots near South East Point and Egeria Point in the South West. Graeme continued assisting Robert in translating archival references to the wrecking of another Dutch vessel Vice Admiraal rijk (1852). The Vice Admiraal Rijk is reported to have wrecked on the south-west coast of Christmas Island, something we will be looking into over the coming two weeks. So suddenly we are not only looking for two (The Fortuyn as major object and the Aagtekerken as secondary) , but also this 19th century Dutch merchant ship.

Photo 3
A technical drawing of the Vice Admiral Rijk (maritiemdigitaal.nl)

Vice Admiraal Rijk
The Dutch bark ship Vice Admiraal Rijk was built in 1843 by the shipyard Gips in Dordrecht for the shipping company A. Ahlers from Amsterdam. It was on a voyage from Ramsgate to Batavia in 1852 when it struck on the south-west point of Christmas Island. The ship sank with all sails set. Four of the 20 men held onto the floating roof of a deck-house and drifted to the north-west point of the island. Attempting to land and scale the seafront cliffs one man was dragged back by a receding wave and drowned. So out of 20 people originally on board, only three survived the tragedy.  They were rescued from the island after 56 days of survival.  The project team have now recorded anomalies on south-west point and believe that it might be the wreck of the Vice Admiraal Rijk. This still has to be confirmed. We will know all about this soon.

SONY DSC
Graeme Henderson giving his presentation to the children of the Christmas Island District High School

26 February – Graeme and Andy went to the Christmas Island District High School and gave 4 presentations about the project and the shipwrecks of Christmas and Cocos Keeling Islands to the children from grade 4 up to 12. Graeme presented the school with a volume of his work, Unfinished Voyages. The school was very happy to receive this addition to their library. Alex, James, Shinatria and Robert went with Azmi to continue survey along the south and west coast, continuing re-surveying areas done the day before.

Photo 5
James Parkinson and Azmi Yon on the boat of Parks Australia
Photo 6
Alex Moss, our GIS expert who is going to work together with James Parkinson in post processing all the data we have acquired to find the best spots for diving

We had an amazing run of good weather so far. This is not too much of a shock since we deliberately came to the island during the best season for calm seas, namely cyclone season. Touch wood we shall avoid a cyclone yet, but even in this season the swell is sufficiently large to make steering a straight course a very tricky business. Swells from the Indian Ocean hit the limestone cliffs of Christmas Island and rebound off causing the water to boil. This is further exacerbated by wind and current. Not taking anything for granted, on Sunday team members will be visiting the temple of the Goddess of the Sea and thanking her in the name of archaeology.

Photo 7
Returning to the hotel after a succesful day of surveying!
Photo 8
We lit a candle at the temple for the Goddess of the Sea

Robert de Hoop

 

The search for the Fortuyn has begun!

Lees hier de blog in het Nederlands

Main photo
Illustration by Daniel Beeckman, made when he sailed past the island in 1714

Yesterday the ‘Closing in on the Fortuyn’ project started and in the coming weeks you can read all about the search for the Fortuyn on this blog! The Fortuyn is a Dutch East India Company ship that was last seen in January 1724 at the Cape of Good Hope on its way to Batavia (nowadays Jakarta) in the East Indies. The project is a collaboration between Wreck Check Inc., the Maritime Programme of the Cultural Heritage Agency, the Dutch Embassy in Canberra, the Silent World Foundation, Parks Australia, the Western Australian Museum and the Department of Environment.

Photo 1
Team members for the 2016 Fortuyn project with Parks Australia staff
Photo 2
Andrew Viduka and Graeme Henderson

A team of international archaeologists will be searching for the remains of the VOC ship the Fortuyn in Australia on the Christmas and Cocos Keeling Islands. My name is Robert de Hoop, I’m a maritime archaeology student and I am very lucky and proud to join this experienced team on this amazing project. The next three weeks I will be writing every other day about my experiences here and how the search is progressing. For me it is an amazing opportunity to get experience in the maritime field, not only in diving but also with the other surveying techniques that will be used. The diving will be completely different than what I am used to with amazing visibility under water and potentially somewhat bigger animals (sharks..). In the next couple of blogs, I will introduce also the other five members of the team.

Photo 3
Conditions faced by the intrepid team members

The reason that the search takes place on the Christmas and Cocos Keeling Islands is because historical research, done by the Cultural Heritage Agency of the Netherlands and the University of Leiden (by Martijn Manders and Pablo Boorsma) and Australian archaeologists, has indicated that the Fortuyn may have been wrecked on the coast of Christmas and/or Cocos (Keeling) Islands. The historical research suggested that the south and west coasts of either location are the most likely places of wrecking. During the monsoon season, Dutch skippers were directed to take the western route past Christmas and the Cocos Islands, rather than the eastern route past the Australian continent.

Photo 5
James Parkinson and Alex Moss working to set-up the magnetometer and software

In 2015 the Wreck Check team searched the seabed around the Christmas and Cocos Keeling Islands with a magnetometer. A magnetometer records differences in the earth’s magnetic field. Steel or iron material, will cause distortions in the field, creating anomalies. A magnetometer will detect a steel hulled vessel relatively easily, but the Fortuyn has a wooden hull and rather than one enormous reading, the result may be a number of small, scattered readings. This reading could have been caused for instance by the 36 cannons and the approximately 8 anchors that were on board. Once an anomaly was observed the position of the boat was recorded using GPS. This year the team is going back to check these anomalies. The southern part of the island will be redone with a higher resolution magnetometer and then spots will be chosen where a diving survey will take place. Post fieldwork analysis has also revealed a number of anomalies on Cocos (Keeling) Islands that require further investigation. The anomalies, particularly the one on the west side of South Point, fit with the identified wrecking profile, and require ground-truthing to ascertain whether the signal variations were caused by cultural features or geology.

Photo 6
Pre-dive briefing to team members given by Wreck Check Inc dive officer James Parkinson
Photo 7
Robert de Hoop and Graeme Henderson translating a report of the wrecking of the Vice-Admiral Rijk on Christmas Island

Yesterday the team arrived on Christmas island, unpacked and settled in. Today we’ve been setting up, going over safety and making a plan for the coming days. Together with Graeme Henderson, from Wreck Check, I started on translating some Dutch historical texts to English, which talk about other ships that wrecked near or on Christmas Island. We do this because there is a chance that we will run into other wrecks and the team wants to have a nice overview of all the possible shipwrecks and their potential locations. More on these other wrecks will follow in another blog. In the afternoon we tested the magnetometer on the Eidsvold. This is a World War II cargo wreck made of metal, so an ideal site to check the magnetometer. The next two days we will spend doing a couple of transects on the south and west coast of Christmas Island to find the best spots where we will be doing diver surveys. We hope you check back in the coming days to meet the team and follow the search!

Robert de Hoop

De zoektocht naar de Fortuyn is begonnen!

Read this blog in English 

Main photo
Tekening van Daniel Beeckman, gemaakt toen hij langs het eiland voer in 1714

Gisteren is het ‘Closing in on the Fortyn’ project van start gegaan. De  komende drie weken kun je ons volgen bij de zoektocht naar de Fortuyn op deze blogpagina. De Fortuyn is een Nederlandse Oost-Indiëvaarder die voor het laatst is gezien in januari 1724 bij Kaap de Goede Hoop. Het schip en haar bemanning was op weg naar Batavia (tegenwoordig Jakarta) in Nederlands Oost-Indië. Het project is een samenwerking tussen Wreck Check. Inc., het Maritiem Programma van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, de Nederlandse Ambassade in Canberra, de Silent World Foundation, Parks Australia, het Western Australia Museum en het Department of Environment.

Photo 1
Teamleden van het Fortuyn project 2016 met de medewerkers van Parks Australia
Photo 2
Andrew Viduka en Graeme Henderson

Een international team van archeologen start hun zoektocht naar de overblijfselen van het VOC schip de Fortuyn in Australie nabij Chrismas Island en de Cocos Keeling Islands. Mijn naam is Robert de Hoop, ik ben een student maritieme archeologie en ik heb het ontzettende geluk deel uit te maken van dit ervaren team binnen dit geweldige project. De aankomende drie weken zal ik jullie om de dag meenemen in onze zoektocht en onze ervaringen delen.

Photo 3
De omstandigheden waar de heldhaftige teamleden vandaag in moeten werken

De locaties Christmas Island en Cocos Keeling Islands zijn geselecteerd op basis van de conclusies van het historische onderzoek dat is uitgevoerd door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Universiteit Leiden (door Martijn Manders en Pablo Boorsma) en Australische archeologen. In het historisch onderzoek komt naar voren dat de grootste kans voor de wraklocatie van de Fortuyn zal liggen aan de zuid- of westkust van beide eilanden. De reden hiervoor is dat gedurende de moesson periodes de Nederlandse schepen langs de westelijke routes geleid werden in plaats van de route langs de oostkust van het Australische vasteland.

Photo 5
James Parkinson en Alex Moss installeren de magnetometer en software

In 2015 heeft het Wreck Check team al een onderzoek uitgevoerd rond Christmas Island en de Cocos Keeling Islands met een magnetometer. Zo’n magnetometer registreert verschillen in het aardmagnetische veld. Materiaal van staal en ijzer zorgt voor vervormingen in het veld en daardoor worden afwijkingen gedetecteerd. Een magnetometer is zo in staat om stalen wrakken makkelijk te traceren, de Fortuyn is echter een houten schip waardoor het resultaat slechts een aantal kleine verspreide metingen oplevert. Deze registratie kan zijn veroorzaakt door bijvoorbeeld de 36 kanonnen en de ongeveer 8 ankers die aan boord waren  van het schip. Zodra een anomalie is waargenomen  wordt de positie vastgelegd met GPS. Dit jaar keert het team terug om de in 2015 waargenomen anomalieën te controleren. Het zuidelijke deel van het eiland zal met een hogere resolutie magnetometer worden onderzocht.  Op basis hiervan zullen de locaties uitgekozen worden waar nader onderzoek zal plaatsvinden en gedoken wordt. De veldwerkanalyse heeft ook aangetoond dat een aantal anomalieën op de Cocos Keeling eilanden nader onderzoek vereisen.

Photo 6
De briefing van de teamleden voor het duiken, door duikploegleider James Parkinson van Wreck Check Inc
Photo 7
Robert de Hoop en Graeme Henderson vertalen een verslag van de vice admiraal Rijk over de scheepsramp

Gisteren is het team aangekomen op Christmas Island , zijn alle spullen uitgepakt en hebben we ons gesetteld. Vandaag hebben we een planning voor de komende weken gemaakt, de apparaten en instrumenten die voor de zoektocht nodig zijn, zijn ook getest. Samen met Graeme Henderson van Wreck Check ben ik begonnen met het vertalen van enkele Nederlandse historische teksten in het Engels. Deze historische bronnen maken melding van andere schepen die vergaan in de buurt van of op Christmas Island. We doen dit omdat er een kans bestaat dat we ook andere wrakken zullen tegenkomen en het team wil daarom een mooi overzicht maken van alle mogelijke scheepswrakken en de mogelijke wraklocaties. Meer informatie over deze andere wrakken zullen volgen in een andere blog. In de namiddag hebben we de magnetometer getest op de Eidsvold, dit is een Tweede Wereldoorlog vrachtschip wrak van metaal, dus een ideale plaats om de magnetometer controleren. De komende twee dagen zullen we onderzoek uitvoeren aan de zuid- en westkust van Christmas Island.

We hopen dat je ons blijft volgen de komende dagen en je zult dan ook kennis maken met de rest van het team.

Robert de Hoop

National Geographic volgt samen met ons de zoektocht naar de Fortuyn!